• Zorunlu Dersler

DÖNEM PROJESİ (34125000)
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (34125001)
LİTERATÜR ARAŞTIRMA (34125003)
LİTERATÜR ARAŞTIRMA (UYGULAMA) (34125004)
ORGANİK KİMYADA LABORATUVAR TEKNİĞİ (34125005)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE UV SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34125007)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE NMR SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34125009)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE IR SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34125011)

  • Seçmeli Dersler

KİMYASAL YAPININ FARMAKOKİNETİK VE BİYOYARARLANIMDA ROLÜ (34126001)
KİMYASAL ANALİZ İÇİN PRATİK HESAPLAMA VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME (34126003)
KİMYASAL ANALİZ İÇİN PRATİK HESAPLAMA VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME (UYGULAMA) (34126004)
BİYOYARARLANIMDA KİMYASAL ANALİZ VE DEĞERLENDİRME (34126005)
BİYOYARARLANIMDA KİMYASAL ANALİZ VE DEĞERLENDİRME (UYGULAMA) (34126006)
İLAÇLARIN KİMYASAL YAPISI, KİMYASAL REAKSİYONLARI VE ANALİZLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (34126007)
İLAÇLARIN KİMYASAL YAPISI, KİMYASAL REAKSİYONLARI VE ANALİZLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (UYGULAMA) (34126008)
TEMEL FİZİKOKİMYASAL İLKELER VE FARMASÖTİK ANALİZ34126011 PEPTİD VE PROTEİNLERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (34126009)
FARMASÖTİK KİMYADA UYGULAMALI İSTATİSTİK (34126013)
FARMASÖTİK KİMYADA UYGULAMALI İSTATİSTİK (UYGULAMA) (34126014)
ORGANİK KİMYA LABORATUVAR TEKNİĞİ (UYGULAMA) (34126016)
FARMAKOPE ANALİZLERİ (34126017)
FARMAKOPE ANALİZLERİ (UYGULAMA) (34126018)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE UV SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI (34126020)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE NMR SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI (34126022)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE IR SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMASI (34126024)

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back