• Zorunlu Dersler

LİTERATÜR ARAŞTIRMA (34103001)
LİTERATÜR ARAŞTIRMA (UYGULAMA) (34103002)
ORGANİK KİMYADA LABORATUVAR TEKNİĞİ (34103003)
MEDİSİNAL KİMYAYA GİRİŞ (34103007)
İLAÇ ETKEN MADDESİ TASARIMI VE YÖNTEMLERİ (34103009)

  • Seçmeli Dersler

SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE UV SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34104001)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE UV SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI (34104002)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE NMR SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34104003)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE NMR SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI (34104004)
HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER I (34104005)
HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER I (UYGULAMA) (34104006)
MEDİSİNAL KİMYADA BİLGİSAYARA GİRİŞ (34104007)
MEDİSİNAL KİMYADA BİLGİSAYARA GİRİŞ (UYGULAMA) (34104008)
KALİTATİF VE KANTİTATİF İLAÇ ANALİZLERİ -I- (34104009)
KALİTATİF VE KANTİTATİF İLAÇ ANALİZLERİ -I- (UYGULAMA) (34104010)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE IR SPEKTROSKOKPİSİ VE UYGULAMALARI (34104011)
SPEKTROSKOPİK İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE IR SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMASI (34104012)
İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALARI (34104013)
İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALARI (34104014)
ENDÜSTRİYEL İLAÇ HAMMADDELERİ SENTEZİ (34104015)
ENDÜSTRİYEL İLAÇ HAMMADDELERİ SENTEZİ (UYGULAMA) (34104016)
PEPDİT KİMYASI I (34104017)
PEPDİT KİMYASI I (UYGULAMA) (34104018)
KALİTATİF VE KANTİTATİF İLAÇ ANALİZLERİ -II- (34104019)
KALİTATİF VE KANTİTATİF İLAÇ ANALİZLERİ -II- (UYGULAMA) (34104020)
ORGANİK KİMYADA SEÇMELİ KONULAR (34104021)
İLAÇ METABOLİZMASI (34104025)
METABOLİZMA, METABOLİTLER VE İLAÇ TASARIMINDA YERİ (34104029)
FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYADA İLERİ KONULAR -I- (34104031)
FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYADA İLERİ KONULAR -II- (34104033)
ORGANİK KİMYA LABORATUVAR TEKNİĞİ (UYGULAMA) (34104034)
FARMAKOPE ANALİZLERİ (34104035)
FARMAKOPE ANALİZLERİ (UYGULAMA) (34104036)
ANTİOKSİDAN KİMYASI (34104037)
KİMYASAL ADLANDIRMA (34104039)

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back