BİLGİSAYAR KODU : (ECZ531)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:1

Bu ders kapsamında solunum stimulanları, konvülzan stimulanlar, psikomotor stimulanlar, adrenerjik stimulanlar psikomimetik bileşikler, indolalkilamin yapısındaki psikomimetik bileşikler, fenilalkilaminler, sübstitüe amfetaminler, esrar ve kannabinoitler, nootrop etkili bileşikler, pirolidon türevleri, piridin türevleri, akridin türevleri, dimetilaminoetanol türevleri, antiparkinson etkili bileşikler, indol türevi halüsinojenler,  antikolinerjikler, analeptikler, adrenerjik reseptör stimulanları, Alzheimer hastalığı, Alzheimer tedavisinde ve demansta kullanılan bileşikler anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back