BİLGİSAYAR KODU : (ECZ528)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:1

Bu ders kapsamında ilaç metabolizmasına (biyotransformasyon) giriş, metabolizma yolakları ve reaksiyonları, ilaç tasarım ve geliştirme yöntemleri, metabolitlerin ilacın farmakolojik aktivitesinde önemi, metabolitlerin ilacın deaktivasyonuna etkisi, metabolitlerin ilacın toksisitesine etkisi, değişen farmakolojik etkiden sorumlu metabolitler, metabolitler ve moleküler modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, ilaçların iyi absorpsiyon ve taşınma özelliklerinde metabolitlere dayalı ilaç tasarımı anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back