BİLGİSAYAR KODU : (ECZ527)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:1

Bu ders kapsamında medisinal kimyada bilgisayara giriş, reseptör kavramı, ilaç-reseptör etkileşmelerinde yer alan kimyasal bağlar, ilaç hedefleri, konformasyonel analiz, farmakofor analizi, veri bankası taraması, docking uygulamaları, DeNovo tasarımı, moleküler modellemede kullanılan bilgisayar programlarının tanıtımı ele alınmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back