BİLGİSAYAR KODU : (ECZ714)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:2

Bu ders kapsamında rasyonel ilaç etken madde tasarımı yöntemlerinin önemi, efektör – hedef ilişkileri, fizikokimyasal parametreler, kantitatif yapı – etki ilişkileri analizleri, Hansch analizleri, Free-Wilson Analizleri, karışım analizleri, üç boyutlu kantitatif yapı-etki ilişkileri analizleri, CoMFA ve CoMSIA analizleri, moleküler modelleme teknikleri, docking çalışmaları ve DeNovo analizleri anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back