BİLGİSAYAR KODU : (ECZ716)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:2

Bu dersin amacı stereoizomerizm ve Stereoizomerlerinin yapısal ve fizikokimyasal özellikleri, ilaç etken maddelerinde stereoizomerizm, buna dayalı olarak stereoizomerlerin biyoloji ortamındaki davranışları ve etkileşim farklılıkları ve oluşan farklı biyolojik cevapların farmakolojik, toksikolojik ve farmakoekonomik sonuçları hakkında bilgi vermektir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back