BİLGİSAYAR KODU : (ECZ717)
SAAT/HAFTA: 1
UK: 1
AKTS:2

Bu ders kapsamında biyoyararlanıma genel giriş ve tanımlar, biyoeşdeğerliğin tedavinin başarısındaki yeri ve önemi, İlaç etken maddelerinin somut örnekler ile, farklı eşdeğerlik kavramları üzerinden karşılaştırılması, biyoyararlanım/ biyoeşdeğerlik çalışmalarının kimyasal temeli, oral yoldan kullanılan ilaçların biyoyararlanımını etkileyen faktörler, fizikokimyasal parametreler ve parametrelerden yararlanım, vücut sıvılarında yürütülen analiz çalışmaları, biyoanalitik yöntem geliştirme ve yöntem validasyonu konuları ele alınmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back