BİLGİSAYAR KODU : (ECZ713)
SAAT/HAFTA: 2
UK: 2
AKTS:4

Bu dersin amacı antiseptik ve dezenfektanlar, antiamibik bileşikler, antimalaryal ilaçlar, antihelmentik etkili bileşikler, antiprotozoal ilaçlar, Leismania ve Trypanosoma tedavisinde kullanılan ilaçlar, nematodlara, filaryalara, sestodlara, trematodlara, ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçların kimyasal yapıları, sentezleri, farmakolojik aktiviteleri, yan etkileri, toksik etkileri ve ilaç etkileşmeleri hakkında bilgi vermektir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back