Sağlık Bilimleri Araştırma Yöntemleri ve Literatür Araştırması (ECZ510)
Hastane Şartlarında Kullanılan İlaçlar (ECZ526)
Medisinal Kimyada Bilgisayar Uygulamaları (ECZ527)
Metabolizmanın İlaç Tasarımındaki Yeri (ECZ528)
Tedavide Farklı İlaç Grupları (ECZ531)
Antiseptik, Dezenfektan ve Farklı Enfeksiyonlarda Kullanılan İlaçlar (ECZ713)
İlaç Etken Madde Tasarımı ve Yöntemleri (ECZ714)
Medisinal Kimyada Genomiks ve Kemoenformatik (ECZ715)
İlaç Aktivitesinde İzomeri (ECZ716)
Biyoyararlanımda Kimyasal Analiz ve Değerlendirme (ECZ717)

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back