BİLGİSAYAR KODU : (ECZ284)
SAAT/HAFTA: 3
UK: 3
AKTS:4

Alifatik seri bileşiklere devamında organik bileşiklerden alkoller, pollioller, eteroksitler, tioller ve diğer kükürtlü türevler, aminler ve amin türevleri, karbonil grubu içeren türevler, karboksilik asitler ve türevleri ele alınmaktadır. Aromatik bileşikler hakkında genel bilgiler, aromatiklik kavramı ve aromatik özellikler,aromatik bileşiklerde elektrofilik sübstitüsyon mekanizmaları, adlandırma kuralları, benzen ve diğer aromatik hidrokarbonlar, halojenli aromatik bileşikler, fenoller, aromatik amin türleri, karboksilik asitler ve arilsülfonik asitler incelenmekte ve heterosiklik bileşikler ile ilgili genel bilgiler, tanım ve sınıflandırma, adlandırma kuralları, 5 ve 6 üyeli hetero halkaların genel sentezleri anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back