BİLGİSAYAR KODU : (ECZ285)
SAAT/HAFTA: 2
UK: 2
AKTS:4

Organik kimya ile ilgili genel bilgiler kapsamında karbon atomunun elektronik yapısı ve kimyasal bağ türleri, fonksiyonlu grup kavramı, organik moleküllerde adlandırma kuralları, izomeri kavramı, atomlar arası bağların polarizasyonu (indüktör ve mezomer etki), organik moleküllerde asidite ve bazisite kavramı, organik reaksiyonlar konuları incelenmekte ve ayrıca organik bileşiklerden (alifatik seri), hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, organometalik bileşikler konuları ele alınmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back