BİLGİSAYAR KODU : (ECZ484)
SAAT/HAFTA: 4
UK: 2
AKTS:2

Bu program ile farmakope analizleri ve ilaç etken maddelerinin titrimetrik analiz yöntemleriyle miktar tayinleri verilmektedir. Bu ders kapsamında titrimetrik metodların teorisi, titrimetrik metodlar (iyodometri, nitritometri, permanganimetri gibi oksido-redüksiyon titrasyonları, susuz ortam titrasyonları ve asit-baz titrasyonları) ve bu metodların uygulamaları ele alınmaktadır. Ayrıca farmakope hakkında genel bilgiler ve ilaç etken maddesinin farmakopeye uygunluğunun tespiti için yapılan uygulamalara yer verilmiştir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back