BİLGİSAYAR KODU : (ECZ482)
SAAT/HAFTA: 2
UK: 2
AKTS:3

Farmasötik Kimya IV dersinde, gastrointestinal sisteme etkili ilaçlar, ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar, laksatifler, pürgatifler, diyareye karşı kullanılan bileşikler, emetik ve antiemetik bileşikler, radyodiagnostik ilaçlar, solunum sistemine etkili ilaçlar, oral antidiyabetik ilaçlar, hiperglisemik etkili ilaçlar, hormonlar, steroit hormonlar, troid hormonları ve troid etkili ilaçların ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanım yerleri ele alınarak incelenmektedir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back