BİLGİSAYAR KODU : (ECZ487)
SAAT/HAFTA: 4
UK: 2
AKTS:3

Bu pratik programı içerisinde organik maddelerin tanıma (teşhis) yöntemlerinin yanı sıra bileşiklerin molekül yapısı hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak enstrümantal yöntemler ele alınarak verilmektedir. Bunlar: fonksiyonel grup analizleri, organik bileşikler için enstrümantal yöntemler (UV, IR, NMR, kütle spektroskopik yöntemleri, elementel analiz) konularını içermektedir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back