BİLGİSAYAR KODU : (ECZ485)
SAAT/HAFTA: 2
UK: 2
AKTS:2

Farmasötik Kimya III dersinde kolinerjik, parasempatomimetik, antikolinesteraz, parasempatolitik, nöromuskuler bloke edici, ganglion bloke edici, sempatomimetik, sempatolitik, kardiyo-vasküler etkili antianjinal, antiaritmik, antihiperlipidemik, antikoagülan, trombolitik ve antiplatelet ilaçların ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanım yerleri ele alınarak incelenmektedir.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back