BİLGİSAYAR KODU : (ECZ387)
SAAT/HAFTA: 4
UK: 2
AKTS:2

Bu program ile laboratuar güvenliği ve ilk yardım, laboratuar aletleri ve teknikleri, bilgisayar destekli ilaç etken maddesi tasarım ve geliştirme yöntemleri (QSAR, moleküler modelleme) verilmektedir. Bu ders aynı zamanda organik bileşikleri saflaştırma yöntemlerinden kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon, kromatografik metodlar (ITK, kolon, kağıt), HPLC, kapiller elektroforez konularını kapsamaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back