BİLGİSAYAR KODU : (ECZ385)
SAAT/HAFTA: 4
UK: 4
AKTS:5

Farmasötik Kimya I, tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanış yerleri ele alınarak incelenmektedir. Bu genel başlık altında Farmasötik ve Medisinal Kimya’ya genel giriş, metabolizma, yapı-etki ilişkileri, taşıyıcı sistemler, kimyasal bağlanma, narkotik analjezikler, non-steroidal antiemflamatuarlar, sedatif-hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antineoplastikler, genel anestezikler,  lokal anestezikler, antidepresanlar, SSS’ne etkili kas gevşeticiler, antikonvülzanlar, antiepileptikler, antihistaminik bileşikler anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back