Organik Kimya I (ECZ285)
Organik Kimya II (ECZ284)
Farmasötik Kimya I (ECZ385)
Farmasötik Kimya II (ECZ386)
Farmasötik Kimya III (ECZ485)
Farmasötik Kimya IV (ECZ482)
Farmasötik Kimya I Uygulama (ECZ387)
Farmasötik Kimya II Uygulama (ECZ388)
Farmasötik Kimya III Uygulama (ECZ487)
Farmasötik Kimya IV Uygulama (ECZ484)
Araştırma Projesi (ECZ501, ECZ502)
Araştırma Projesi Uygulama (ECZ503, ECZ504)

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back