• Arısoy, M.; Temiz-Arpacı, Ö.; Kaynak-Onurdağ, F. Antimycobacterial Properties of Some 2, 5- Disubstituted- Benzoxazole Derivatives. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 2010, 39(2), 155-162

 

  • Atila, S.; Ateş-Alagöz, Z. NMDA Reseptör Antagonistlerinin Nöropatik Ağrıdaki Rolleri. J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 2010, 39 (1), 51-68

 

  • Evranos, B.; Ertan, R.; Yelekçi, K.; Uçar, G. Monoamin Oksidaz Enzimi ve İnhibitörleri. Eczacılıkta Yenilikler II. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 2010, 284, 183-195

 

  • Evranos-Aksöz, B.; Ertan, R. Chemical and Structural Properties of Chalcones I. FABAD J. Pharm. Sci., 2011, 36(4), 223-242

 

  • İşgör, B.S.; Kılıç-Kurt, Z.; İşgör, Y.G.; Ölgen, S. Indole Derivatives as Src Family Kinase and Glutathione S-Transferase Inhibitors: Evaluation of Their Selectivity and Drug Resistance Properties. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2011, 9(2), 151-160

 

  • Karaaslan, Ç.; Süzen S. Mucize Hormon Melatonin Hakkında Bilinmesi Gerekenler. Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, 2011, 1(5), 30-36

 

  • Daş-Evcimen, N.; Sarıkaya, M.; Karaaslan, Ç.; Yılmaz, A.D.; Shirinzadeh, H.; Süzen, S. Rat Lung Aldose Reductase Inhibition Capacity of Substituted Indole Hydrazide/Hydrazone Derivatives. FABAD J. Pharm. Sci., 2012, 37(4), 169-174

 

  • Musdal, Y.; Ertan-Bolelli, T.; Bolelli, K.; Yılmaz, S.; Ceyhan, D.; Hegazy, U.; Mannervik, B.; Aksoy, Y. Inhibition of Human Glutathione Transferase P1-1 By Novel Benzazole Derivatives. Turkish Journal of Biochemistry 2012, 37(4), 431-436

 

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-backarrow-up