Tezin adı Tezi yapan Yılı Danışman
Tarım İlaçları Birol Demir 2010 Prof.dr. İlkay YILDIZ
Biyoyayarlanımı Artıran Kimyasal Modifikasyonların İlaç Geliştirilmesinde Rolü Zekiye Karaca 2010 Prof.Dr. Süreyya ÖLGEN
Kolesterol ve Antikolesterolemik İlaçlar Mustafa Murat Arıkan 2010 Prof.Dr. Canan KUŞ
Oral Antidiyabetik Bileşikler: 2,4-Tiyazolidindionlar Seher Bayrak 2010 Prof.Dr. Oya BOZDAĞ DÜNDAR
Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında Kullanılan Antifungaller ve Biyoyararlanım Çalışmaları Refiye Tekiner 2011 Prof.Dr. Özlem TEMİZ-ARPACI
Kanser Tedavisinde Kullanılan Protein Kinaz Enzimi İnhibitörleri Deniz Başak 2012 Prof.Dr. T.Gül ALTUNTAŞ-DİNLENÇ
İlaç Keşif ve Geliştirlmesinde Rol Alan Yapısal ve Fizikokimyasal Özellikler, Tayin Metodları ve Biyoyararlanıma Etkisi Burcu Suna 2013 Prof.Dr. Süreyya ÖLGEN
Antiepileptik İlaçlar ile İlgili Son Gelişmelerin değerlendirilmesi Ayşe Sözen 2013 Prof.Dr. Sibel SÜZEN
Alzheimer Hastalığında Kullanılan İlaçlar Nurdeniz Avcı 2014 Prof.Dr. Gülgün AYHAN KILCIGİL
Alzheimer Hastalığı, Kullanılan İlaçlar ve Son Yıllarda Yürütülen Çalışmalar Ayşegül Gizem Erbuğa 2015 Prof.Dr. Canan KUŞ

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back