Tezin adı Tezi yapan Yılı Danışman
Yeni Bazı Flavonoid Türevlerinin Sentezi, Kimyasal Yapılarının Aydınlatılması ve Monoamin Oksidaz Enzimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Begüm Evranos 2010 Prof.Dr. Rahmiye ERTAN
Bazı Yeni Oksadiazol-Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi “ İlgar Kerimov 2011 Prof.Dr. Gülgün AYHAN-KILCIGİL
Bazı yeni Sülfonamido Benzoksazol Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Ayndınlatması, Antimokrobiyal Etki ve Moleküler Modelleme Çalışmaları Tuğba Ertan-Bolelli 2012 Prof.Dr. İlkay YILDIZ
Yeni 2,5-Disübstitüebenzoksazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Antimikrobiyal Etkileri ve Moleküler Modelleme Çalışmaları Mustafa Arısoy 2013 Prof.Dr. Özlem TEMİZ ARPACI
Bazı Yeni Mono ve Dikatyonik Benzimidazol Karboksamidin Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi Çiğdem Karaaslan 2014 Prof.Dr. H akan GÖKER
Oksindol Türevi Bazı Yeni Bileşiklerin Sentezleri ve Antikanserojen Aktivitelerinin Araştırılması Zühal Kılıç Kurt 2014 Prof.Dr. Süreyya ÖLGEN
Yeni İndol Türevi Bileşiklerin Sentezleri, Yapısal Analizleri, Antioksidan Aktivite, Sitotoksisite ve Kamopreventif Etkilerinin Değerlendirilmesi Hanif Shrinzadeh 2014 Prof.Dr. Sibel SÜZEN

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back