Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN

-Antikanser, Antioksidan, Antiviral, Antimikrobiyal Yeni Moleküllerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
-Kimyasal Sentez
-Farmakofor Analizi
-Moleküler Doking
-2D QSAR, 3D QSAR
-Biyoinformatik

Prof. Dr. İsmail YALÇIN

-Antikanser, Antioksidan, Antiviral, Antimikrobiyal Yeni Moleküllerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
-Kimyasal Sentez
-Farmakofor Analizi
-Moleküler Doking
-2D QSAR, 3D QSAR
-Biyoinformatik

Prof. Dr. Doğu NEBİOĞLU

-İndol Bileşikleri ve Bileşiklerin Etki mekanizmalarında yer alan Enzimler Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin Araştırılması
-Klinik Eczacılık: Endokrin Sisteme Etkili İlaçların Klinikte Saptanan yan ve İstenmeyen Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Prof. Dr. Erdem Büyükbingöl

– Antikanser ve antioksidan yeni moleküllerin tasarlanması
– Kimyasal sentez
– Bilgisayar-kullanımlı molekül tasarlaması
– Biyoinformatik
– Moleküler modelleme

Prof. Dr. Hakan GÖKER

-Design and synthesis of novel Benzopyran-4-one derivatives as antiaggregan and spasmolytic activities,
-Design and Synthesis of novel Benzimidazole, Benzoxazin, Benzopyran and Imidazopyridine derivatives as antibacterial, antifungal and antiparasitic activities,
-Advanced NMR-Spectroscopic Methods in Drug Research,
-The detection of illegal compounds in health foods by NMR and LC-MS methods,
-NMR analysis of unfractioned heparins (UHF) and low molecular weights heparins (LMWH).

Prof. Dr. İlkay YILDIZ

-Antikanser, Antioksidan, Antiviral, Antimiokrobiyal Yeni Moleküllerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
-Kimyasal Sentez
-Farmakofor Analizi
-Moleküler Doking
-2D QSAR, 3D QSAR
-Biyoinformatik

Prof. Dr. Tunca Gül ALTUNTAŞ-DİNLENÇ

-Antioksidan, Antiviral, Antikanser, Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Yapı etkisi, OSAR, Metabolizma

Prof. Dr. Meral TUNÇBİLEK

-Nükleobaz ve Nükleozit Analoglarının Sentezlenmesi ve Sitotoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Sibel SÜZEN

-Antioksidan İlaç Etken Maddelerin Sentezleri

Prof. Dr. Özlem TEMİZ-ARPACI

-Antioksidan, Antiviral, Antikanser, Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Yapı etkisi, OSAR, Metabolizma

Prof. Dr. Canan KUŞ

-Benzimidazol, oksadiazol, oksazolidinon türevi ve benzer yapıdaki bileşiklerin sentezlenmesi.

Prof. Dr. Oya BOZDAĞ-DÜNDAR

-Antidiyabetik Etkili İlaçlar
-Aldoz Redoktaz Enzim İnhibitörlerinin Sentezi
-Antioksidan
-Antikanser Histandeasetilaz Enzim İnhibitörleri

Prof. Dr. Zeynep ATEŞ-ALAGÖZ

My research interests are in the area of drug discovery focusing on both organic synthesis and structure-activity relationships. I have synthesized novel compounds having indole/benzimidazole/thiazolidinedione ring systems and evaluated their antioxidant, antimicrobial, and anticancer activities. I have also conducted structure-activity studies of retinoidal and melatonergic compounds. Currently, I am working on several projects including syntheses of novel NMDA receptor antagonists for treatment of Alzheimer disease, syntheses of novel radiosensitizers for anticancer activity, and syntheses and characterization of carbon nanotubes for drug delivery.

Prof. Dr. Betül TEKİNER-GÜLBAŞ

-Kemoterapotik Etkili Bileşikler
-Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Aydınlatılması