• Antibiotic Transport and Efflux: New Strategies to Combat Bacterial Resistance, İsmail Yalçın, Esin Akı, EU-COST Action BM0701, (2008-2012).

 

 • Yapı-Etki İlişkileri Analizleri Kullanılarak Çoklu İlaç Direnci Kazanmış Mikroorganizmalara Karşı Antimikrobiyal Etkinlik Sağlayan Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi ve Geliştirilmesi, İsmail Yalçın, Esin Akı, TÜBİTAK, 107S455, (2008-2012).

 

 • Özgün Heterosiklik Bileşiklerin Glutatyon S-Transferaz P1-1 İnhibitörleri Olarak Araştırılması ve İnsan Meme Kanser Hücreleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Esin Akı, İsmail Yalçın, TÜBİTAK-109S362, (2010-2012).

 

 • Ras Onkojen Protein İnhibitörü Olan Farnesiltiyosalisilik Asit Türevi Yeni Bileşiklerin Sentez ve Antikanser Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Erdem Büyükbingöl, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 2011.

 

 • Ras Onkojen Protein İnhibitörü Olan 3,4-Farnesiltiyobenzoik Asit Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivite Çalışmaları, Erdem Büyükbingöl, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP),

 

 • MDM2 Protein İnhibisyonu Yapan Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Moleküler Modelleme Çalışmaları, Erdem Büyükbingöl, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP),

 

 • Yeni Retinoid Bileşiklerin Sentezleri ve Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Erdem Büyükbingöl, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 13B3336001, 2015.

 

 • Kanser ve Alzheimer Hastalığında Biyolojik Aktiviteye Sahip Olabilecek Bazı Retinoid Türevlerinin Sentezleri, Erdem Büyükbingöl, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 14H0237002,

 

 • Liyofilize Azitromisin, Pantoprazol ve Klaritromisin Flakon Ürünlerinin Türkiye’de İmal Jenerik Farmasötik Form ve Dozlarının Belirtilen Ürünler İçin Formül, Analitik Metot ve Proses Geliştirme Faaliyetlerinin Yapılması, İlkay Yıldız, (SAN-TEZ Projesi, 00918 STZ 2011-1, (2011-2013).

 

 • Bazı Yeni DNA Topoizomeraz Etkili İnhibitör Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi, İlkay Yıldız, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 11A3336001, (2011-2014)

 

 • Bazı Yeni Antitümör Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Moleküler Modellemesi, İlkay Yıldız, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 12B3336002, (2012-2015)

 

 • Yeni Sübstitüe Pürin ve Pürin Nükleozit Analoglarının Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi, Meral Tunçbilek, TÜBİTAK Projesi, TBAG-109T987, (2010-2012).

 

 • Sitotoksik Aktiviteli Yeni Nükleobaz ve Nükleozit Analoglarının Sentezlenmesi ve Protein Kinazlar Üzerine Olan Etkilerinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Belirlenmesi, Meral Tunçbilek, TÜBİTAK Projesi, SBAG-112S182, (2012-2015).

 

 • İndol-2-on Yapısındaki Bazı Yeni Bileşiklerin Src Kinaz Enzim İnhibitör Aktivitelerinin Belirlenmesi, Süreyya Ölgen, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), Proje No: 13H3336002, 2013.

 

 • Development of Indole and Carbazole Derivative Drug Active Substances: Evaluation of Antioxidant and Chemopreventive Activity in Cancer, Sibel Süzen, TÜBİTAK Projesi, 112S599, (2013-devam ediyor).

 

 • Yeni Bazı Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması, Özlem Temiz-Arpacı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 08B3336001, (2008-2010).

 

 • Yeni Bazı Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antimikrobiyal-Antitüberküler Etkilerinin Araştırılması, Özlem Temiz-Arpacı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 12B3336001, (2011-2014).

 

 • Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentez Yapı Aydınlatmaları, Antimikrobiyal Etki Çalışmaları, Özlem Temiz-Arpacı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 12L3336001, (2013-2015).

 

 • Yeni Bazı Tiyazolidindion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antidiyabetik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar, Oya Bozdağ-Dündar, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 09B3336003, (2009-2012).

 

 • Yeni Bazı Flavon Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antikanser Aktiviteleri Üzerinde çalışmalar, Oya Bozdağ-Dündar, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), 12B3336003, (2012-2015).

 

 • Yeni Bazı Benzamid Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antikanser ve Histon Deasetilaz İnhibitör Aktiviteleri Üzerinde çalışmalar, Oya Bozdağ-Dündar, TÜBİTAK Projesi, 213S097, (2014-devam ediyor).

 

 • Synthesis, Structure Elucidation and Anticancer Activity of New indole-benzimidazole Derivatives, Zeynep Ateş-Alagöz, TÜBİTAK-SBAG-213S037, (2014-devam ediyor)

 

 • Parp İnhibitörü Yeni Moleküllerin Sentezi, Anti Kanser Aktivite Tayini ve Bilgisayar-Destekli Yapı-Etki Çalışmaları, Selen Gürkan-Alp, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), Proje No: 12A3336001, (2012-2015).

 

 • Çoklu Reseptör Tirozin Kinaz İnhibitörü Olarak Tasarlanan Pirolo[2,3-D]Pirimidin
 • Yapısındaki Bilesiklerin Sentezi, Antikanser Etkinliginin ve Yapı-Etki İlişkilerinin Araştırılması, Zühal Kılıç-Kurt, TÜBİTAK 3001 Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 214S573, 2015.


arrow-up