22nd EuroQSAR
22. Avrupa Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Sempozyumu

Dönüşümsel ve Sağlık Bilişimi:
İlaç Keşfi için Çıkarımlar

Grand Hotel Palace
Selanik, Yunanistan – 16-20 Eylül 2018